Visie van onze club

Visie van onze club
De kernopdracht van AC Beernem (kortweg ACB) is wedstrijdatletiek. Dit vertaald zich in een clubbeleid gestoeld op 4 pijlers: 1. Degelijke basis atletiek opleiding voor de jeugd 2. Specifieke trainingen voor atleten met competitieve ambities 3. Een divers aanbod voor recreatieve sporters 4. Inclusieve G-begeleiding
 
Voor onze jongste atleten primeert vooral plezier beleven aan het sporten. We leren hen alle atletiekdisciplines van sprint en afstandsnummers tot spring- en werpdisciplines aan. De disciplines worden per categorie aangeleerd vanuit een speelse aanpak zodat de jongeren leren ontdekken wat hun lichaam kan. Tijdens de trainingen leren ze samen sporten, plezier maken en uitdagingen aangaan. Gediplomeerde trainers waken erover dat de trainingshoeveelheid gedoseerd wordt en aangepast aan de leeftijdscategorie.
Via deelname aan interclubcompetitie willen we de sociale vaardigheden van de jongeren aansterken. Samen leren winnen en … verliezen.
Beetje bij beetje leren ze het competitieve aspect van de sport kennen. Een ‘persoonlijk record’, het winnen van een medaille maakt het plezier van de jonge atleet alleen maar groter. Tijdens een wedstrijd worden trainingsvrienden plots ‘concurrenten’. Atletiek is immers meer dan enkel sporten, het draagt bij tot een ruimere persoonlijkheid- en karaktervorming. De jongeren leren offers brengen en inspanningen leveren om nadien de vruchten te plukken.
 
We bieden aan alle categorieën in de atletiek een aanbod aan competitie aan, maar waar we met de jeugd ons vooral willen concentreren op de piste atletiek en het veldlopen gaat de aandacht bij de volwassen atleten uit naar wegwedstrijden en veldlopen. Voor onze volwassen atleten bieden we een ruim aanbod van gecoördineerde trainingen aan. Onze wedstrijd kalender vormt hierbij de rode draad doorheen het winter- en zomerseizoen, waarbij de nadruk ligt op deelname aan wedstrijden van onze wedstrijd kalender, maar ook op het verbeteren van de persoonlijke prestaties. Onze trainers vormen steeds een luisternd oor voor de atleten en ondersteunen de atleten zo veel als mogelijk met advies op maat.
 
Omdat niet iedereen een competitieve insteek heeft is er binnen onze club ook plaats voor recreatieve beoefening van de sport. Onze recreanten bieden we een mix aan van verschillende oefenvormen en jogging. Via een Running&Co kalender willen we de niet competitieve atleet een ruim aanbod bieden van clubuitstappen. Onder het motto ‘als we ons maar amuseren’ kunnen ook zij de clubkleuren uitdragen op een sportieve manier. Competitie is hier bijzaak, maar het verbeteren van een persoonlijke prestatie of uitdaging zal niet uit de weg gegaan worden.
 
Binnen onze clubwerking is er ook plaats voor personen met een beperking. Na een intakegesprek met de atleet, ouder-voogd, verantwoordelijke en trainer wordt een aangepast persoonlijk trainingsprogramma uitgewerkt door onze gekwalificeerde trainers. Atleten met een handicap (groepsnaam voor diverse beperkingen) kunnen, afhankelijk van hun mogelijkheden, deelnemen aan  gewone atletiekwedstrijden, specifieke AMH-wedstrijden of aan G-recrea organisaties.