Contacteer het bestuur

Wens je iemand uit het bestuur te contacteren? Of heb je meerdere vragen waarvan de bevoegdheid over meerdere personen verspreid is? Stuur ons dan een mailtje naar info@acbeernem.be en wij zorgen ervoor dat het bevoegde bestuurslid je een antwoord op je vragen bezorgt.

bestuursleden

Isabelle Debaecke
Penningmeester - clubkledij
Raf Sarrazyn
Secretaris
Dries Vanderschaeghe
Communicatie (mail; website; social media)
Petra Vandaele
Ledenadministratie (inschrijvingen) - clubkledij
Katrien Goethals
Horeca; vrijwilligers
Sabine Versluys
Running&Co - Clubkledij
Peter Minne
Eigen wedstrijdorganisaties (Berenloop; ...)
Jürgen Craeymeersch
Joke Dancet
sportief beleid