Contacteer het bestuur

Wens je iemand uit het bestuur te contacteren? Of heb je meerdere vragen waarvan de bevoegdheid over meerdere personen verspreid is? Stuur ons dan een mailtje naar info@acbeernem.be en wij zorgen ervoor dat het bevoegde bestuurslid jouw een antwoord op je vragen bezorgt.

bestuursleden

Bert Goos
Voorzitter
Vita Van Belleghem
Voorzitter
Isabelle Debaecke
Penningmeester - clubkledij
Raf Sarrazyn
Secretaris
Dries Vanderschaeghe
Communicatie (mail; website; social media)
Petra Vandaele
Ledenadministratie (inschrijvingen) - clubkledij
Katrien Goethals
Horeca; vrijwilligers
Sabine Versluys
Running&Co
Nico De Bel
Atletiekmateriaal
Peter Minne
Eigen wedstrijdorganisaties (Berenloop; ...)
Ivan Titeca
Extra sportieve organisaties
Kurt Leyseele
Uitslagen; regelmatigheidscriteria; clubrecords