Plan van aanpak ongewenste omgangsvormen

Soorten ongewenste gedragingen: - agressie/geweld - discriminatie - pesten/treiteren - intimidatie (verbaal/fysiek) - grensoverschrijdend gedrag (integriteit)

Vertrouwenspersonen

Geertrui Dumoulin
geertrui.dumoulin@skynet.be
Roland De Bois
roland.de.bois@telenet.be